• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
micanitvarmeelegemer

Micanitvarmelegemer og Kapslede micanitvarmelegemer

Micanitvarmelegemer er et "åbent" varmelegeme. Ønsker man større tæthedsklasse og større mekanisk styrke, skal micanitvarmelegemet indkapsles i passende plademateriale, så som el-galvaniseret plade eller rustfri stål.


Kapslede micanitvarmelegemer kan tåle en højere belastning end micanitvarmelegemer. Under normale driftsforhold anbefaler vi en max overfladebelastning på 5 W/cm² for kapslede micanitvarmelegemer.

Læs mere om mulighederne for micanitvarmelegemer og kapslede micanitvarmelegemer samt teknisk information her: