• Produkt oversigt
 • Emneopvarmning
 • Luftopvarmning
 • Væskeopvarmning
 • Frostsikring & Silikonekabler
 • Styring & Regulering
 • Tilbehør
 • Kundespecifikke løsninger
HO Beholder

HO-beholder

HO-beholderen er udviklet til blandt andet montering i forbindelse med kedelvandet, så oliefyret kan slukkes i de perioder, hvor der kun er brug for opvarmning af vandet i varmtvandsbeholderen eller i få radiatorer.

Som standard leveres den fra 3kW til 9kW / 3x400V. Beholderen er fremstilllet i svær kedelrør og cortenstål, derefter er den isoleret.
Varmelegemet er en standard elpatron m. 2" RG montreret med tilslutningsboks type H (inkl. drifttermostat 30-85°C og termosikring 110°C).


Værd at vide:

 • HO-beholderen må ikke være i direkte kontakt med brugsvandet
 • Elpatronen skal altid være dækket af vand
 • Afkalkning med jævne mellemrum anbefales
 • HO-beholderen skal monteres lodret med tilslutningsboksen nedad
 • Der skal være flow på beholderen, når der tilkobles varme