• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
Jevitherm

JEVITHERM

JEVITHERM er en elvarmeenhed, der er beregnet til frostsikring af drikkevandssystemer til dyr. Den kan anvendes såvel indendørs som udendørs. Desuden er den også velegnet til at hæve drikkevands-temperaturen ved f.eks. opdræt af svin.

Du får en komplet enhed, der består af en varmeenhed på 3000W, 3-trins cirkulationspumpe, afbryder, termostat 0-40°C, overhedningssikring og kontraventil. Alle komponenterne er anbragt i et lukket, lakeret skab som er monteret med vægbeslag - klar til at hænge op på væggen.