• Om JEVI
 • Kvalitet og miljø
 • Godkendelser
 • Adoptionsklasse
 • FN's verdensmål
 • Karriere
 • Bank informationer
 • Downloads
 • GDPR

FN's verdensmål

Hos JEVI har vi valgt, at vi vil gøre en forskel inden for bæredygtig udvikling, og har derfor taget tre af FNs verdensmål til os.

Vi arbejder med verdensmålene ved årligt at understøtte dem med konkrete aktiviteter og handlingsplaner.

De tre verdensmål som vi har særligt fokus på er:

#8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

 • Vi støtter aktivt vores medarbejderes sundhed ved at yde tilskud til deres sportsaktiviteter
 • Vi støtter sociale arrangementer for vores medarbejdere igennem en aktiv personaleforening, da daglig trivsel og stærk fællesskabsfølelse er vigtigt for os
 • Vi tilbyder alle vores medarbejdere en sundhedsforsikring
 • Vi samarbejder med skoler og institutioner med henblik på vidensdeling, og vi tager imod elever og praktikanter fra videregående uddannelser.
 • Vi ansætter folk, der er på kanten af jobmarkedet i fleksjob eller skånejob
 • Vi har adopteret en folkeskoleklasse, som med to årlige læringsbesøg hos os i løbet af hele deres skolegang, er bedre rustet til at tage et valg mht. muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse efter folkeskolen
 • Vi og vores leverandører skal acceptere og forholde os til FN's ”Code of Conduct”, som er et sæt af retningslinjer at drive forretning efter
 • Vi arbejdsmiljø-certificeret

#12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

 • Vi er ISO 14001 miljøcertificeret og sætter løbende mål for at forbedre miljøpræstationen
 • Vi er kvalitetscertificerede, og arbejder med løbende forbedringer. Derigennem minimerer vi vores brug af ressourcer og spild i forhold til bl.a. brug af materialer.
 • Vi sorterer vores affald og restprodukter til genanvendelse for eksempel via organisationerne REFOOD og THE UPCYCL
 • Vi gennemfører Energisyn i hele virksomheden for løbende at reducere vores klimabelastning gennem relevante investeringer
 • Vi har investeret i varmepumper og derved reduceret 80 % af klimabelastningen ved opvarmning
 • Vi er ved at udfase engangsplast og erstatte det med komposterbare materialer
 • Vi har indført LED belysning og betjeningsfri vandhaner for at reducere klimabelastningen
 • Vi har indført egen "too good to go" ordning i kantinen, så vi minimerer madspild
 • Vi har fået certificeret grøn strøm fra vindmøller siden 2020
 • Vi arbejder bevidst med reduktion af vores CO2 udledning, derfor har vi i 2021 lavet vores første klima-regnskab, ligesom vi har indgået en klimapartnerskabsaftale med Vejle kommune

#16 FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

 • Vi anvender ikke konflikt-mineraler og vi beder vores leverandører om dokumentation herpå
 • Vi gennemfører anti-korruptions- og Human Rights-træning for udvalgte medarbejdere
 • Vi har en whistleblower-ordning, sådan at vores ansatte trygt kan indberette overtrædelser af love eller JEVI-værdier

 

Hvad gør koncernen ?

NIBE Group Eksternt link, åbner i nyt vindue., som JEVI er en del af, har valgt at arbejde aktivt med 6 af de 17 verdensmål.
NIBEs udvalgte fokusområder er:

 • #7 Bæredygtig energi
 • #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • #9 Industri, innovation og infrastruktur
 • #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • #12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • #16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner