• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
Elektrisk varmeflade

Elektriske varmeflader for eksplosiv atmosfære

Elektriske varmeflader er beregnet til drift på anlæg i områder, hvor der er eksplosionsfare og som er klassificerede som eksplosionssikrede områder. Varmefladerne anvendes især indenfor ventilations- og klimaanlæg, offshore, kemi- og petrokemiske anlæg, skibsværfter og procesindustri.

Vi fremstiller varmeflader med spænding op til 690V. Godkendt til zone 1 & 2 / temperaturklasse T3 og T4.

Styring til eksplosionssikrede varmeflader fremstilles efter opgave. Mulighed for tilslutning til DCS, SCADA, PC systemer.