• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
infrarödekeramiske-varmelegemer

Notvarmelegemer

Runde keramiske notvarmelegemer

Anvendes hovedsagelig til indirekte opvarmning af vand, væsker og olie produkter. Indbygning sker primært i tanke og beholdere, hvor varmelegemet placeres i et rør (se mere under patronvarmelegeme), herved kan varmelegemet skiftes uden af tanken eller beholderen skal tømmes. Ved brug af dykrør opnår man en større overflade til fordeling af varmen og derfor kan der installeres høj effekt i beholderen med et keramisk varmelegeme.

Runde keramiske notvarmelegemer er opbygget af notklodser (keramiske byggeklodser). Uanset diameter kan de leveres i en min. længde på 50 mm. Notklodserne samles til komplette varmelegemer med varmetråden placeret i notgangene. I de største diametre kan de samles til længder på op til 10 meter.


Flade keramiske notvarmelegemer

Anvendes til opvarmning af bund og sider i kar og lign. De egner sig også til opbygning af mindre gløde- og hærdeovne eller til indbygning i kassetter med opspændingsskruer eller bøjler. Flade keramiske notvarmelegemer er opbygget af varmebestandige modstandstråde og keramiske dele, som understøtter modstandstråden.

Flade keramiske notvarmelegemer er opbygget af notklodser (keramiske byggeklodser). Notklodserne samles til komplette varmelegemer med varmetråden placeret i notgangene.

For begge typer udfører vi spænding, effekt og kold zone efter opgave.
Ring til os på tlf.: 75 83 02 11 for vejledning, yderligere oplysninger samt bestilling.