• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
Infratemper straaleovn

Infratemper stråleovn

Strålevarmeren kan anvendes til udendørs opvarmning på terrassen såvel som lokal opvarmning indendørs , f.eks. i hobbyrum, badeværelse, udestue eller punktopvarmning på arbejdspladser .

De infrarøde stråler som afgives opvarmer ikke luften, men de genstande eller personer, der rammes af varmestrålerne. Ved brug i længere tid vil selve strålevarmeren og de genstande, der er blevet opvarmet, afgiver varme til luften i rummet.

De forskellige typer: 

  • TA - strålevarmer til såvel uden- til indendørs brug. Kan monteres på loft eller horisontalt på væg.
  • TA-R - regulerbar strålevarmer med 1/4, 1/2 og 1/1 effekt. Kan kun monteres horisontalt på væg.
  • IHS - strålevarmer kan anvendes i lokaler, hvor der kræves stråletæt udførelse, f.eks. fiske- og konservesindustrien, mejerier, slagterier m.fl. Kan monteres på loft eller horisontalt på væg.