• Om JEVI
  • Kvalitet og miljø
  • Godkendelser
  • Adoptionsklasse
  • FN's verdensmål
  • Karriere
  • Bank informationer
  • Downloads
  • GDPR

Kvalitet & Miljø

JEVI udvikler og producerer eltekniske varmeløsninger, der lever op til gældende love og krav i alle industrier, som vores kunder opererer i.

Vi er certificeret i ISO-9001PDF og ISO-14001PDF og arbejder derfor målrettet med løbende kvalitetssikring og optimering af vores miljømæssige aftryk. Vores ATEXPDF og IECExPDF certifikater sikrer dig løsninger, som lever op til dokumentationskravene i olie- og gasindustrien. JEVI har mange års erfaring med at arbejde efter en lang række standarder og dokumentationer og kan derfor imødekomme dine behov for at indhente yderligere godkendelser.

Bureau Veritas

Smiley-ordning sikrer sporbarhed
Når du vælger os som leverandør til din produktion inden for fastfood-, storkøkken, bryggeri-, slagteri- eller mejeriindustrien, får du løsninger, der er godkendt til fødevareproduktion gennem Smiley-ordningeneksternt link, åbner i nyt vindue. Du er derfor sikret varmelegemer og elpatroner, som er i overensstemmelse med industriens krav om sporbarhed.

Smiley ordning

UN Global Compact
JEVI lever op til de ti principper i UN Global Compact og kræver, at vores leverandørkæde arbejder efter de samme internationalt accepterede principper. Vi har løbende dialog med vores leverandører og kræver dokumentation for, at de lever op til vores retningslinjer inden for menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption.

Bæredygtighedsrapport
JEVI er en del af NIBE Groupeksternt link, der er en af verdens største leverandører af varmelegemer. Virksomheden er børsnoteret og udarbejder hvert år en bæredygtighedsrapport, der opridser indsatser og resultater for alle selskaber. Du kan læse rapporterne hereksternt link, åbner i nyt vindue

REFOOD & THE UPCYCL

Som et led i JEVIs grønne profil er JEVI pr. 2021 optaget som medlem hos REFOOD og THE UPCYCL.

REFOOD er en ordning for virksomheder, der ønsker at gøre en indsats for større genanvendelse og mindre madspild. Med et medlemskab hos REFOOD sikre JEVI sig, at madrester bliver genanvendt til biogas, gødning og biodiesel - en proces som Daka ReFood står for. Har du lyst til at læse mere om REFOOD - kan du benytte dette linkeksternt link, åbner i nyt vindue.

Med et medlemskab hos THE UPCYCL er JEVI med til at give rest- og overskudsmaterialer nyt liv. Brugbare restmaterialer fra diverse produktionsvirksomheder heri blandt JEVIs produktion, tilbydes via THE UPCYCLs platform. Overskydende materialer opkøbes af virksomheder, der genanvender materialer i ansvarlige designs. Du kan læse mere om THE UPCYCL her via dette linkeksternt link, åbner i nyt vindue.

REFOOD
The Upcycl