• Produkt oversigt
  • Emneopvarmning
  • Luftopvarmning
  • Væskeopvarmning
  • Frostsikring & Silikonekabler
  • Styring & Regulering
  • Tilbehør
  • Kundespecifikke løsninger
kapillarror

Kapillarrørstermostater

Kapillarørstermostater anvendes til regulering af varmeelementer. I forhold til den indstillede temperatur lukker føleren ved stigende temperatur og åbner ved faldende temperatur.

Nedenfor er et udvalg af de mest solgte 1-polet, 3-polet og kombi termostater.

1-polet, 16A/400V

Artikelnr.

Beskrivelse

19001007

0-40ºC m/skiftekontakt, kapillarrør 850 mm, føler Ø6,0x147 mm

19001858

0-40ºC knap, Ø50,0 mm

19001015

30-85ºC, kapillarrør 850 mm, føler Ø6,0x93 mm

19001809

30-85ºC knap, Ø50,0 mm

19001346

30-93ºC, kapillarrør 1730 mm

19001031

30-110ºC, kapillarrør 850 mm, føler Ø6,0x115 mm

19001825

30-110ºC knap, Ø50,0 mm

19001064

30-110ºC m/skiftekontakt, kort aksel m/kærv, kapillarrør 830 mm, føler Ø6,0x113 mm

19001338

50-250ºC, kapillarrør 1130 mm, føler Ø3,0x201 mm

19001908

50-250ºC, knap Ø50,0 mm

19001395

50-281ºC m/ omskifter, kapillarrør 850 mm, føler Ø3,0x160 mm

19001023

50-320ºC, kapillarrør 870 mm, føler Ø3,0x160 mm

19001833

50-320ºC, knap Ø50,0 mm

19001643

100-580ºC m/skiftekontakt, kapillarrør 1130 mm, føler Ø4,0x163 mm

19000140

100-580ºC, knap Ø50,0 mm

19001536

-35ºC til +35ºC, i boks m/fastmonteret føler

19001577

0-40ºC, i boks m/kapillarrør 1500 mm, føler Ø6,0x115 mm

19900562

0-40ºC, i boks m/kapillarrør 1500 mm, føler Ø6,0x115 mm og dykrør

kapillarror

3-polet, 16A/400V

Artikelnr.

Beskrivelse

19001080

0-40ºC, kapillarrør 870 mm, føler Ø6,0x215 mm

19001858

0-40ºC, knap Ø50,0 mm

19001288

0-40ºC, 3.-trin 0-3-6ºC, kapillarrør 880 mm, føler Ø6,0x215 mm

19001858

0-40ºC, knap Ø50,0 mm

19001122

30-85ºC, kapillarrør 870 mm, føler Ø6,0x131 mm

19001809

30-85ºC, kanp 50,0 mm

19001114

30-110ºC m/skiftekontakt, kapillarrør 880 mm, føler Ø6,0x235 mm

19001825

30-110ºC, knap Ø50,0 mm

19001106

50-300ºC, kapillarrør 870 mm, føler Ø6,0x75 mm

19001833

50-300ºC, knap Ø50,0 mm

19001171

60-200ºC, 3-trin 0-10-20ºC, kapillarrør 1740 mm, føler Ø6,0x179 mm

19001817

60-200ºC, knap Ø50,0 mm

kapillarror

Kombi termostater 3-polet 20A/400V

Artikelnr.

Beskrivelse

19001270

30-85ºC m/termosikring 110ºC, frostsikring 7ºC, kapillarrør 870 mm,
føler Ø6,0x129mm / Ø6,0x92 mm

19001809

30-85ºC, knap Ø50,0 mm

19001569

30-85ºC, kort aksel m/kærv, m/termosikring 110ºC, kapillarrør 870 mm,
føler Ø6,0x129 mm / Ø6,0x92 mm

19001668

0-45ºC m/termosikring 76ºC, kapillarrør 870 mm, føler Ø6,0x182 mm / Ø6,0x94 mm

19002351

0-45ºC, knap Ø41,0 mm